Implantología

Els implants són la solució definitiva per a reposar una peça perduda. El concepte d’implant dental és la recuperació de l’arrel de la dent perduda per tal de poder atornillar-hi una peça dental.

El procediment consisteix en una intervenció senzilla mitjançant anestèsia local. La recuperació és immediata i indolora.

En casos recomanables, hi ha l’opció de dispositius provisionals que ens permeten recuperar de manera immediata l’estètica dental el mateix dia de la intervenció.

Un cop integrat l’implant dental, aproximadament de tres mesos, es col·loca la pròtesi definitiva, molt resistent, d’impecable qualitat estètica i d’adaptació immediata per part del pacient, amb garantia de comoditat assegurada.

Implants per a solucionar una sola peça

1a fase: Extracció (espera de dos mesos).
2a fase: Col·locació de l’implant (espera de 3 a 6 mesos, segons la disponibilitat òssia).
3a fase: Estudi floració d’implant (disseny de la geniva).
4a fase: Presa de mesures i elaboració de la pròtesi (d’1 a 2 setmanes).
5a fase: Col·locació de la pròtesi.

Implants immediats

1a fase: Presa de mesures.
2a fase: Extracció (espera de dos mesos de cicatrització o col·locació immediata de l’implant, a valorar segons la disponibilitat òssia)
3a fase: Col·locació de l’implant.
4a fase: Confecció immediata de la pròtesi provisional (a les 24 hores).
5a fase: Temps d’espera d’integració de l’implant de 3 a 6 mesos.
6a fase: Presa de mesures definitives i elaboració de la pròtesi (d’1 a 2 setmanes).
7a fase: Col·locació de la pròtesi.

Implants per a solucionar tota la boca

Arcada inferior
2 implants + peça d’ancoratge + pròtesis
Sobre dos implants estratègicament col·locats es pot subjectar una dentadura sencera de posar i treure. La dentadura se subjecta als implants mitjançant un sistema d’ancoratge còmode, segur i higiènic.


Arcada superior
4 implants + peça d’ancoratge + pròtesis
Sobre quatre implants estratègics s’aconsegueix el mateix resultat que en el cas anterior, però ara amb un sistema molt més reforçat i segur, gràcies als quatre punts d’ancoratge.

La nostra experiència en implantología dental ens ha permès desenvolupar i implantar a les nostres clíniques un mètode exclusiu d'implants dentals en tan sols 24 hores.

Dantapura, clínica dental

Asunción

El tractament amb implants per a mi ha estat una solució definitiva, còmoda i ràpida.

5/5

Montserrat

La meva experiència ha estat bona, l’espera és llarga, però amb pròtesis provisionals fa que l’espera no sigui tan pesada. El resultat final m’ha donat molta qualitat de vida.

4.5/5