Ortodòncia

L’ortodòncia és la branca de l’odontologia que procura corregir els defectes i el mal posicionament de les dents.El naixement de peces mal posicionades no és només un problema estètic, també hi ha alteracions funcionals de la masticació que poden repercutir en problemes articulars, de deglució i digestió. Altres afectacions de les dents mal posicionades, es poden veure reflectides en una higiene dificultosa que genera l’acumulació de tosca dental, i que finalment poden provocar unes càries.

Quan és recomanable visitar a l’ortodontista:

  • A partir dels sis anys quan apareixen els primers queixals definitius, que guien les dents definitives. Els tractaments són més fàcils i més ràpids en la infància i en la pubertat.
  • En adults l’ortodòncia és un tractament molt recomanable, sobretot en aquells casos que presenten algun tipus de mal posicionament. En l’actualitat hi ha tractaments adaptats a pacients adults que permeten una adaptació ràpida i còmode, i sense interferir en la nostra comoditat del dia a dia.

Com es planifica l'ortodòncia?

La part més important de l’ortodòncia és la planificació del tractament:
1a fase: Visita amb l’especialista d’Ortodòncia. Valoració del tractament i proposta provisional del pla de tractament.
2a fase: Presa de registres orals: radiografies, presa de models i registres, fotografies.
3a fase: Estudi clínic i disseny del pla de tractament. Estudi informàtic a partir de la introducció de paràmetres dentals i cranials, disseny dels micromoviments i decisió del tractament més adequat pel pacient.
4a fase: Proposta del pla de tractament al pacient.
5a fase: Col·locació i inici de tractament. La col·locació de l’ortodòncia es realitza en sessions diferides per tal de poder garantir l’adaptació del pacient i sense interferir en la seva comoditat diària.

Tipus d'ortodòncia

Hi ha molts tipus d’ortodòncia, però es poden classificar en tres grups:

1. Ortodòncia fixa

Aquest tipus d’ortodòncia consisteix en un dispositiu enganxat, mitjançant tècniques adhesives, a les cares de davant de les dents. Gràcies a uns arcs metàl·lics de diferents propietats i gruixos s’aconsegueix el reposicionament de les dents a una posició correcta. S’utilitzen altres complements en ortodòncia per obtenir un millor resultat i rapidesa del tractament. L’elecció i disseny dels materials es fa mitjançant l’estudi i planificació del tractament.

2. Ortodòncia mòbil

Aquesta metodologia d’ortodòncia s’utilitza majoritàriament en fases de creixement per aconseguir expansió dels maxil·lars, i així poder aconseguir més espai perquè les peces dentals es recol·loquin en la posició correcta.
També en altres casos s’usa en adults per fer petits moviments dentaris.

3. Ortodòncia invisible

Aquest sistema innovador d’ortodòncia ens permet aconseguir uns resultats òptims com una ortodòncia tradicional però amb una sensació imperceptible.
El procediment del tractament consisteix en una sèrie d’alineadores pràcticament invisibles i extraïbles, que es canvien cada 7-10 dies, per tal d’anar fent micromoviments per obtenir el resultat final del tractament.

L’elecció del tipus d’ortodòncia més convenient pel pacient es realitza mitjançant un estudi clínic, en el qual s’escull el tractament que pot aportar els resultats més bons pels pacients.

Les nostres recomanacions:

    Evitar menjars durs o enganxosos

    Raspallar les dents després de cada àpat

    Utilitza sistemes complementaris higiènics, fil dental especial ortodòncia, irrigadors...

    El teu dentista et pot facilitar trucs i materials en cas de molèsties

Dantapura, clínica dental

Melània

A l’inici del tractament no era conscient que pogués millorar tan estèticament.

4/5

Mercè

Ortodòncia invisible ha estat una solució molt còmoda a la meva edat i amb un resultat excel·lent.

4.5/5